Bompengereformen skal på plass i løpet av 2015

28. oktober 2014

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var mer konkret på Norvegkonferansen enn tidligere, og lovet at bompengereformen skal på plass i løpet av 2015. Solvik-Olsen mener det skal være 1-4 selskaper, og det skal gjøres attraktivt å gå inn i større selskaper på bakgrunn av rentekompensasjon fra staten.

Diskusjonen pågår fremdeles i Stortinget om hvordan bompengebransjen skal organiseres, og Eirin Sund fra Transport- og kommunikasjonskomiteen pekte på viktigheten av at resultatet fører til mer vei for pengene, ikke populistiske ordninger for å unngå bompenger for den enkelte innbygger.

Samferdselsministeren vil presse ned lånekostnadene, så takstene kan reduseres på grunn av lavere risiko for selskapene og eierne. Dette vil han gjøre gjennom statlig garanti eller andre finansieringsmetoder enn det som er tilfellet i dag.

Norvegfinans vil følge opp invitasjonen om å etablere en god dialog med Statsråden og hans departement, og vil ta initiativ til et møte mellom statsråden og bransjen så snart som mulig.

Etterlyser handlekraft i bompengepolitikken

9. oktober 2014

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har siden han inntok statsrådstolen annonsert at han vil effektivisere og forenkle bompengebransjen. I statsbudsjettet for 2015 forteller han ikke hvordan han vil gjøre dette, eller hvilke virkemidler som skal settes inn. Enten holder han kortene tett inntil brystet, eller så har han dårlige kort.

Det er svært uheldig at det ikke kommer klare signaler om hvordan bompengebransjen skal videreutvikles de neste årene. Norvegfinans har i flere år tatt til orde for omfattende modernisering og effektivisering av bompengeinnkreving, sier styreleder i Norvegfinans Milian Myraunet. - Vi har lenge tatt til orde for færre og større selskaper i Norge, og saken har nå vært utredet fra 2008. Vegdirektoratet har overfor Samferdselsdepartementet anbefalt etablering av regionale selskaper og i flere regioner har en slik konsolideringen startet. Et initiativ fra Hordaland fylkeskommune er imidlertid foreløpig stoppet av Departementet. Vi er utålmodige med god grunn, sier Myraunet.

 I dag er det en regel at bileieren må ha en avtale for hvert veiprosjekt som skal finansieres. Dette skaper unødvendige kostnader for bilistene og urimelig høye innkrevingskostnader for selskapene. Stortinget har overfor skiftende regjeringer pekt på dette ut fra et betaler- og brukerperspektiv. Det gjenstår å se om FrP i regjering har handlekraft til å gjennomføre nødvendige endringer.

Det legges altså opp til videre utredninger i 2015. - Dette er en uholdbar situasjon for bompengeselskapene og på lengre sikt også effektiviteten i anleggene. Det er nå kun en kompetent tilbyder av driftstjenester i markedet og det er lite trolig at det vil komme flere i den uavklarte situasjon som regjeringen har etablert, sier Myraunet.

Kontaktperson:

Milian Myraunet Styreleder 918 33 882

milian@loqal.no

 

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970