Medlemsfordeler

Som medlem i Norvegfinans oppnår bompengeselskapene mange medlemsfordeler som vil kunne styrke kompetansen og kvaliteten på arbeidet i selskapene. Noe som igjen er med på å sikre effektiv drift og en god forvaltning av bompenger.

Medlemmene i Norvegfinans:

  • kan være aktive i alle saker knyttet til bompengeinnkreving, og bidra med synspunkter og innspill som får styrke gjennom Norvegfinans
  • får tilgang til øvrige medlemmers kontaktnett, erfaring og kompetanse i aktuelle saker
  • har anledning til å benytte Norvegfinans mal for konkurransegrunnlag for valg av driftsoperatør, og benytte seg av Norvegfinans kompetanse i gjennomføringen av konkurransen og evaluering av tilbudene, til gunstig medlemspris.
  • kan delta på årsmøtene og få interessant informasjon, presentere egne utfordringer og delta i aktuelle diskusjoner.
  • kan etablere nettverk og kunnskap knyttet til sine aktuelle prosjekter.
  • har tilgang til Norvegfinans database om norske bompengeanlegg.
  • har tilgang til eget medlemsforum, hvor aktuell informasjon formidles.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970