Konkurransegrunnlag - driftsoperatør

Bompengeselskapene er ansvarlige for innkreving av bompenger i tråd med St.prp. Bompengeselskapene kan velge om de ønsker å drive innkreving helt eller delvis i egen regi, eller om de ønsker å engasjere en underleverandør eller flere.

Med få unntak, engasjerer bompengeselskapene en underleverandør, for å ta seg av dette. I realiteten er det kun en aktør i markedet, Bro- og Tunnelselskapet AS.

Grunnlaget for en god og forutsigbar kontrakt, legges allerede i utlysningsteksten og anbudsdokumentet. Et godt konkurransegrunnlag kan derfor være avgjørende for å få en kontrakt med forutsigbare priser og alle tjenester inkludert, slik at en unngår tilleggsprising.

Få av selskapene har ressurser til å gjennomføre anbudsprosess uten noen form for bistand. Norvegfinans har derfor fått utarbeidet en mal for et konkurransegrunnlag som bompengeselskapene kan benytte.

Bruk av malen tilbys både medlemmer og ikke-medlemmer etter nærmere avtale. For å dekke kostnader med utarbeidelse av malen tilbys denne til følgende priser:

- For medlemmer:     kr. 25.000

- For ikke medlemmer: kr. 50.000

I tillegg kommer kr. 10.000 for arbeid med prosjektet, så som telefonstøtte, deltagelse arbeidsgruppe, koordinering av arbeid og parter, møter m.m.

Bompengeselskapene må ha tilgjengelig kompetanse/engasjere konsulent for utfylling av konkurransegrunnlaget, utarbeidelse av tekst som er spesifikk for det aktuelle bompengeprosjektet, utlysing og gjennomføring av konkurranse, evaluering av tilbud og kontraktsforhandlinger.

Norvegfinans kan ved forespørsel komme med mer informasjon om slik konsulenthjelp.

Vi er til disposisjon for ytterligere informasjon.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970