Bompenger i Europa

Bompenger er ikke noe norsk fenomen. Motorveiavgifter og bompenger er en finansieringsmåte for veger i Europa også. Norvegfinans er opptatt av å ha et godt samarbeid inn mot det europeiske fagmiljøet. For å sikre dette er Norvegfinans blant annet medlem av ASECAP.

Bompenger som finansiering av bygging og drift av vegsystemer har bredd om seg i de fleste land i Europa. Etter hvert som bruken av slike systemer øker, har det vokst frem et behov for samordning for å gjøre dem enkle å bruke for trafikantene og så økonomisk effektive som mulig. Dette arbeidet står høyt på agendaen i EU, og det er vedtatt en felles standard for elektronisk betaling av bompenger. AutoPASS og EasyGo er løsninger som er med på å bidra til at det blir lettere å ferdes som bilist gjennom ulike bomsytemer.

Felles europeisk bompengesystem

Europakommisjonen vedtok høsten 2009 å jobbe mot et felles elektronisk bompengesystem, EETS. Dette vil kunne forenkle betaling av bompenger i hele EU/EØS-området. 

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970