Vegfinansiering - Bompengefinansiering

Det er flere typer bompengeinnkreving i Norge, grovt inndelt i bomringer, parallellinnkreving på hovedveger og etterskuddsinnkreving på ferjeavløsningsprosjekter/enkeltstående broer/tunneler.

Brobilde Foto: Tina Steinsland

Brobilde Foto: Tina Steinsland

Ved bomring- og parallellinnkreving utbetales bompengene til Statens vegvesen etterhvert som vedtatt utbygging skjer. Innkrevde bompenger med fradrag av drifts-, administrasjons- og eventuelle rentekostnader skal i sin helhet gå til Statens vegvesen.  Det er imidlertid ingen automatikk i at innkrevde bompenger betales til Statens vegvesen fortløpende, de innbetales etter rekvisisjoner basert på utført utbygging.  Bompenger innkrevd ett år kan først komme til Statens vegvesen neste år.

Ved etterskuddsinnkreving har bompengeselskapet gitt sine lånemidler til Statens vegvesen etter rekvisisjoner i løpet av byggeperioden.  Når bompengeinnkreving starter går alle bompengeinntektene til bompengeselskapet, som bruker dem til nedbetaling av sine lån med fradrag av løpende utgifter til innkrevingskostnader, drift, administrasjon og renter. Et bompengeselskap med etterskuddsinnkreving betaler dermed tilsynelatende ingen av sine inntekter til Statens vegvesen.

Det er derfor ikke mulig å sammenholde bompengeinntekter for bompengeselskapene direkte med investeringer i vegnettet.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970