Bli medlem

Som medlem i Norvegfinans vil bompengeselskap og pådriverselskap oppnå mange medlemsfordeler som vil kunne styrke kompetansen og kvaliteten på arbeidet i selskapet, som igjen er med på å sikre realistiske prosjekter, effektiv drift og en god forvaltning av bompengene.

Som medlem i Norvegfinans får man adgang til et eget lukket medlemsforum med tilgang til aktuelle, administrative dokumenter og får informasjon om møter. I tillegg får man adgang til Norvegfinans sitt forum på LinkedIn for informasjonsutveksling. 

Som medlem i Norvegfinans:

  • kan man være aktive i alle saker knyttet til bompengeinnkreving, og bidra med synspunkter og innspill som får styrke gjennom Norvegfinans
  • får man tilgang til øvrige medlemmers kontaktnett, erfaring og kompetanse i aktuelle saker
  • har man anledning til å benytte Norvegfinans mal for konkurransegrunnlag for valg av driftsoperatør, og benytte seg av Norvegfinans kompetanse i gjennomføringen av konkurransen og evaluering av tilbudene
  • kan man delta på årsmøtene og få interessant informasjon, presentere egne utfordringer og delta i aktuelle diskusjoner
  • kan man etablere nettverk og kunnskap knyttet til sine aktuelle prosjekter
  • har man tilgang til Norvegfinans database om norske bompengeanlegg
  • har man tilgang til eget medlemsforum, hvor aktuell informasjon formidles

 

Vi søker med dette om medlemskap i Norvegfinans.

Vi ønsker tilsendt ytterligere informasjon om medlemskap i Norvegfinans.

Vi ønsker å bli kontaktet for å få en presentasjon av Norvegfinans.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970