Om Norvegfinans

Vårt formål er å organisere samarbeid mellom norske vegfinansieringsselskaper i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta selskapenes felles interesser.

Bømlabrua i Sunnhordaland

Bømlabrua i Sunnhordaland

Norvegfinans - Norske Vegfinansieringsselskapers Forening - ble stiftet i 1990 og har i dag 37 medlemmer. Våre medlemmer er bompengeselskaper som gjennomfører eller har planer om vegfinansiering med bompenger og aktive driftsselskaper, adminstrasjonsselskaper som yter tjenester for bompengeselskapene.

Hva gjør vi?

Norvegfinans bidrar med erfaringsinnhenting og til samarbeid om spørsmål av felles interesse for bompengeselskapene. I tillegg har selskapet en viktig rolle innen informasjons- og opplysningsvirksomhet.  

Felles arena for bompengeselskapene

Norvegfinans har skapt arenaer i årsmøtene og Norvegkonferansen, som er verdifulle for utveksling av ideer, synspunkter og erfaringer i tillegg til den personlige kontakt. Dette blir enda viktigere idet flere av de nye bompengeselskapene ikke har egen administrasjon, og derfor er avhengige av engasjerte og faglig oppdaterte styremedlemmer. Vegdirektoratets fagpersoner deltar bredt på disse møtestedene og bekrefter den samarbeidsprosess og dialog som er mellom partene for å nå målet om en best mulig løsning for trafikantene. 

Bompengeselskapene mottar informasjon direkte fra Vegdirektoratet og ASB Sekretariatet. Mye av den informasjonen er resultat av et aktivt samarbeid og en prosess mellom partene og Norvegfinans, bl.a. etter regelmessige halvårsmøter med Vegdirektoratet. AutoPASS er et direkte resultat av Norvegfinans initiativ og pådriverrolle, og Norvegfinans deltar i utviklingen av EasyGo og EasyGo+.  Andre aktuelle saker hvor Norvegfinans har vært og er pådriver og deltar er innkreving fra utenlandske kjøretøy, service- og vedlikeholdsavtaler, retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift, sentralsystemet CS Norge, rabattstruktur, obligatorisk brikke, konkurransegrunnlag for driftsoperatør og informasjon.  Norvegfinans følger utviklingen i Europa tett gjennom aktivt medlemskap i den europeiske bompengeorganisasjonen ASECAP.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970