Rassikring

Det er i nasjonal transportplan (NTP) lagt til grunn en større satsing på rassikringstiltak i årene fremover.

Rassikringstiltak er viktig for å sikre næringsliv og folk flest trygge og forutsigbare transportmuligheter i hele landet.

Økning av rassikring er et viktig tiltak for å gjøre transporten mer pålitelig og trygg, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge.Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970