Gjennomførte prosjekter

Vi gir her kort oversiktsinformasjon om avsluttede bompengeprosjekter.

Hitra Frøya Fastlandssamband AS

Hitra Frøya Fastlandssamband AS avsluttet bompengeinnkrevingen ved Sandstad bomstasjon 20. februar 2010.  Det er etablert fastlandssamband til Fjellværøy (1992), Hemnskjela (1993), Hitra (1994) og Frøya (2000).  Bompengeperioden startet 1. januar 1991 med forhåndsinnkreving på ferjene og ble avløst med etterskuddsinnkreving samtidig som fastlandsprosjektene ble åpnet for ordinær trafikk (juli 1992, desember 1994 og juni 2000).  Gitt innkrevingstid var til 1.1.2012.  Bomstasjonene på Ansnes og Dolmøy ble nedlagt 1. februar 2003, mens avslutning for bompengeinnkrevingen ved Sandstad bomstasjon ble satt 20.2.10.  Dette var langt tidligere enn anslått. 

Trafikkøkningen i Hitratunnelen har økt med 137 % for kjøretøy og 90 % for passasjerer fra siste året uten bompenger (1990) til avslutning av bompengeinnkrevingen (2010).  Dette ligger henholdsvis 54 og 35 % over prognosene i bompengeproposisjonen.

Det har vært høy andel passeringer uten rabatt, og dette har bidratt til den gunstige økonomiske utviklingen.  Innkrevingskostnadene har dessuten vært godt under anslagene i bompengeproposisjonen.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970