Bedre veger

Transportinfrastukturen bygger og binder landet sammen. Bedre transportinfrastruktur er derfor et viktig virkemiddel i arbeidet for å ta hele landet i bruk og styrke den langsiktige verdiskapingen. Bompenger blir benyttet for å fremskynde utbygging av vegnettet, kollektiv intrastruktur og til å støtte drift av kollektivtransport.

Transport er en viktig forutsetning for boligbygging, næringsutvikling og ressursutnytting. Sterk satsing på både drift og vedlikehold og på nye utbyggingsprosjekt skal gjøre transportsystemet mer pålitelig og redusere reisetid.

Det satses på bedre fremkommelighet og pålitelighet i vegsystemet fremover. Det vil for de viktigste strekningene for næringstransportene jobbes for en tidsredusering.

Forsinkelser som følge av vinterstenging av veger og kolonnekjøring kan få vesentlige følger for nærngslivet. Vinterdriften av vegene anses som et viktig satsingsområde for å unngå forsinkelser.

Vegtransport er hovedtransportformen i innenlands godstransport og distribusjon, i store og små lokalsamfunn, i regional transport og i hovedårene der det ikke er andre alternativ.

Vegtransporten skal styrkes gjennom effektivitet, kapasitet, fremkommelighet og trygghet. E6 som vintersikker veg mellom Vestlandet og Austlandet er et eksempel på dette arbeidet.

 

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970