Hvorfor bompenger

Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som det ellers ville ha tatt lenger tid å starte på og realisere.

Hardangerbrua. Fergeavløsningsprosjekt Rv 7/Rv 13 i Indre Hardanger.

Hardangerbrua. Fergeavløsningsprosjekt Rv 7/Rv 13 i Indre Hardanger.

Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det Regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter. I 2009 betalte norske bilister 5,38 milliarder kroner i bompenger for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Statlige bevilgninger stod for 7,03 milliaarder samme år.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970