Bompenger i Norge

Bompenger for å finansiere vegbygging har lang tradisjon i Norge. Betaling for bruk av vegnettet, broer og ferjer oppsto for flere hundre år siden.

Stordabrua i Sunnhordaland

Stordabrua i Sunnhordaland

Hvert bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som skal stå for finansiering av vegprosjektet, har rett til bompengeinnkreving og administrerer denne innkrevingen. Bompengeselskapet inngår som oftes kontrakt med en driftsoperatr som står for den daglige driften og innkrevingen. De fleste bomstasjoner i Norge er nå automatiske. Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom.

Det er flere måter å betale bompenger på

AutoPASS

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av tjenester på veg. AutoPASS er den enkleste måten å betale bompenger på. Med en gyldig AutoPASS-avtale kan du kjøre uten stans i alle bomstasjoner skiltet AutoPASS. Passeringen trekkes fra et forskuddsbeløp betalt til bompengeselskapet. Det gis rabatt der man tegner avtale. For å få brikke, tegner du AutoPASS-avtale med et bompengeselskap. Se www.autopass.no for oversikt over alle selskapene.

AutoPASS kan også brukes på Storebæltsbroen, Øresundsbroen og enkelte ferjestrekninger i Sverige/ Danmark/Østerrike (EasyGo). Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Øresundsbro Konsortiet, Sund & Bælt Holding AS og svenske Vägverket. De skandinaviske landene er de første i verden som har samordnet sine systemer for elektronisk betaling.

Faktura tilsendt i posten

For trafikanter uten AutoPASS-brikke, blir det tatt bilde av kjøretøyets kjennemerke. Dette blir kontrollert mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura. Dette gjelder også for utenlandske kjøretøy.

Betaling på servicestasjon

Du kan også betales for passeringen på nærmeste servicestasjon, ofte en bensinstasjon i nærheten av bomstasjonen. Betaling må skje innen tre virkedager etter passering. Se etter skiltet merket med \"Kr-service\".

Betaling på internett

Har du passert en bomstasjon uten å betale, kan du betale for passeringen på internett i etterkant på bomstasjonens nettsider. Se www.autopass.no for nærmere informasjon.

AutoPASS bomstasjoner med manuelt felt 

Noen bomstasjoner har både AutoPASS-felt og felt for manuell betaling eller betaling i mynt-/kortautomat. Hvis du ikke har AutoPASS-avtale må du kjøre i manuelt felt og betale i bod eller mynt-/kortautomat.  Ikke kjør i AutoPASS-feltet uten gyldig AutoPASS-avtale. Da risikerer du tilleggsavgift.

For ytterlige spørsmål vedrørende AutoPASS - www.autopass.no - Informasjonstelefon 02012

Andre bomstasjoner

Det er også noen få bomstasjoner uten AutoPASS.  Disse har egne betalingssystemer og rabattordninger.  Informasjon er gitt på stedet, eller hos selskapenes nettsider.

Nyhetsbrev påmelding

Ønsker du å holde deg oppdatert på viktige saker relatert til bompenger? Norvegfinans holder deg oppdatert. Meld deg på Norvegfinans sitt nyhetsbrev og motta informasjon på e-post.

Gå til Nyhetsbrev påmelding

Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen arrangeres årlig av Norvegfinans. Konferansen fokuserer på store nasjonale samferdselsprosjekter og faktorer som påvirker utviklingen av norsk vegpolitikk. Norvegkonferansen 2016 ble avholdt 25. oktober på Ullevaal Panorama i Oslo.

Gå til Norvegkonferansen 2016

  • Norvegfinans
  • Postboks 3286 Elisenberg – 0208 Oslo
  • Tlf. 930 28 970