Om Norvegfinans

Norvegfinans’ formål er å organisere samarbeid mellom norske regionale bompengeselskaper i administrative spørsmål og for å ivareta selskapenes felles interesser.

Bømlabrua i Sunnhordaland

Bømlabrua i Sunnhordaland

Norvegfinans har siden stiftelsen i 1990 vært en forening for å samle og videreformidle kompetanse til aktørene i bompengebransjen. Norvegkonferansen har blant annet vært en arena for slik kompetanseutveksling. Foreningen har samtidig vært et felles talerør for små og store bompengeselskaper.

I lys av bompengereformen og samling i fem regionale bompengeselskaper, har behovene endret seg. Som følge av dette, innstilte styret for medlemsmøtet i mai 2017 at Norvegfinans endrer sitt formål og videreføres gjennom de fem regionale bompengeselskapene. Medlemsmøtet støttet enstemmig styrets forslag, og satte tidspunkt for gjennomføring til årsmøtet i 2018.

Det ble avholdt årsmøte i Norvegfinans 22. mai 2018. På årsmøtet ble vedtektene endret slik at det fra da kun er regionale bompengeselskaper som har inngått bompengeavtale med Samferdsels­departementet, eller selskaper som er utpekt av sine eiere til å bli et regionalt bompengeselskap, som kan være medlemmer av Norvegfinans. Det ble samtidig valgt et nytt styre, som inntil videre består av de daglige lederne i de fem regionale bompengeselskapene som følger:

  • Nils Christian Helgesen, Vegfinans AS – styreleder
  • Marius Maske, Vegamot AS – nestleder
  • Anne-Karin Sogn, Fjellinjen AS
  • Trond Juvik, Ferde AS
  • Erling Bortne, Bompengeselskap Nord AS

 

Norvegfinans’ vil fremover organisere samarbeidet mellom de regionale bompengeselskapene i administrative spørsmål og ivareta selskapenes felles interesser. Norvegfinans vil også fungere som et samarbeidsforum for de regionale bompengeselskapene og som en felles plattform for saker som omhandler regionene. Videre vil Norvegfinans fortsette som et felles kontaktpunkt for bompenge­bransjen i møter med øvrige aktører.

  • Norvegfinans
  • C/O Vegfinans AS, Ingeniør Rybergs gate 99 - 3027 Drammen
  • Tlf. +47 905 17 033